Wynagrodzenie uzgadniane jest podczas rozmowy z klientem, a jego wysokość zależy od:


• Rodzaju zlecenia
• Terminu wykonania
• Wartości przedmiotu sprawy
• Nakładu pracy


Dążąc do dostosowania oferty do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

• Wynagrodzenie indywidualnie ustalane z klientem – wynagrodzenie to ustalane jest z klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia i może przewidywać honorarium dodatkowe za pozytywny wynik sprawy (tzw. success fee).

• Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne – obowiązuje zazwyczaj w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jego wysokość ustalana jest indywidualnie z klientem i uzależniona od rodzaju obsługi oraz nakładu czasu pracy adwokata,
• Wynagrodzenie godzinowe – ustalane w drodze indywidualnej rozmowy z klientem w wysokości stawki za godzinę pracy adwokata.


W stosunku do osób fizycznych, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej Kancelaria przewiduje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.