Rynek pomocy prawnej jest obecnie bardzo rozwinięty. Oprócz adwokatów funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi prawne. Większość z nich używa w swojej nazwie słowa „kancelaria”, co dla wielu osób jest równoznaczne z tym, że mają do czynienia z adwokatem lub radcą prawnym. Oczywiście każdy ma prawo do wyboru dowolnego dostawcy usług prawnych, ale powinien to być wybór świadomy. Warto więc sprawdzić w odpowiednim rejestrze czy wybrany prawnik na pewno jest adwokatem.

 

UBEZPIECZENIE

W przeciwieństwie do podmiotów niezrzeszonych w prawniczych samorządach zawodowych, każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za skutki swoich błędów, co stanowi doskonałe zabezpieczenie interesu Klienta.

 

TRADYCJA

Adwokatura w Polsce została utworzona 24 grudnia 1918 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Wypracowane przez ten czas prestiż i zasady etyki zawodowej sprawiają, że Adwokatura daje gwarancję wysokiego standardu świadczonych usług.

 

ETYKA ZAWODOWA

Adwokat jest zobowiązany do przestrzegania rygorystycznych zasad określonych w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Wszystkie przepisy Kodeksu są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest interes Klienta. Realizacji tego celu służy m.in. rygorystyczne przestrzeganie tajemnicy adwokackiej oraz obowiązek ciągłego dokształcania się.

 

DOŚWIADCZENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Każdy adwokat jest zobowiązany do ciągłego doskonalenia zawodowego. Obowiązek ten jest realizowany między innymi przez uczestnictwo w licznych szkoleniach, wykładach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Adwokaturę. Adwokat musi każdego roku składać sprawozdanie z realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, a jego nieprzestrzeganie jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną.